CampusAcada Market
cho thuê nhà nguyên căn
Bình Thạnh là một quận rất nhiều trường Đại Học, cao đẳng, nhiều công ty . Nên lượng sinh viên, công nhân, nhân viên nhiều là lý do mà nhu cầu thuê nhà nguyên căn ở nơi này ngày càng cao.
https://chothuenha.me/ho-chi-minh/quan-binh-thanh.html